SISCO მზადაა შეიმუშაოს მორგებული ფორმულირებები თავისი მომხმარებლებისთვის, SISCO R&D გუნდის ტექნიკური შესაძლებლობების და მისი აღჭურვილობის მხარდაჭერით. იგი შექმნილია და დამზადებულია მომხმარებლის სასურველი პროდუქტის მოთხოვნების და სხვადასხვა პოლიმერულ თვისებებთან შესაბამისობის შესაბამისად.

Call Now ButtonCall us